Với mong muốn đáp ứng tối đa các nhu cầu của nhà đầu tư, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước cung cấp những dịch vụ hỗ trợ miễn phí và có phí theo yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ do Hiệp Phước cung cấp mang đến sự thuận tiện và đi cùng sự phát triển bền vững của nhà đầu tư.

Công tác Hành chính trong công ty được xem không khác gì một "quản gia" hoặc "tổng quản" thời xưa. Nhiệm vụ của quản lý hành chính văn phòng là đảm bảo tất cả những "phần chìm" của hoạt động văn phòng phải được sắp xếp và chuẩn bị đúng nơi, đúng chỗ, đạt yêu cầu khi sử dụng.
 
Hỗ trợ công tác hành chính trong khu công nghiệp Hiệp Phước
Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước hỗ trợ công tác hành chính cho tất cả các nhà đầu tư trong khu công nghiệp

Để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư được vận hành ổn định, Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước đang lập kế hoạch thực hiện dịch vụ hỗ trợ thêm công tác hành chính cho tất cả các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Các công tác hành chính hỗ trợ bao gồm:
  • Công tác hành chính và hỗ trợ văn phòng: kế hoạch tài chính, sổ sách kế toán, phân bổ nhân sự và vật chất cho những người khác trên cơ sở hàng ngày, thường kỳ và hoạt động truyền thống.
  • Công tác hành chính văn phòng tổng hợp: hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán, dịch vụ nhân sự và chuyển phát thư...
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
* Nhà đầu tư có nhu cầu vui lòng liên hệ:

 

Nguồn: P. Kinh doanh - Tiếp thị
Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước