Với mong muốn đáp ứng tối đa các nhu cầu của nhà đầu tư, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước cung cấp những dịch vụ hỗ trợ miễn phí và có phí theo yêu cầu của khách hàng. Các dịch vụ do Hiệp Phước cung cấp mang đến sự thuận tiện và đi cùng sự phát triển bền vững của nhà đầu tư.

Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp.
 
Tuyển dụng và đào tạo tại khu công nghiệp Hiệp Phước
Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Hiệp Phước

Hiệp Phước tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp và liên kết với những đơn vị tuyển dụng để đảm bảo thông tin đến với người lao động và đáp ứng nguồn nhân sự cho công ty. Đồng thời, luôn có những lớp đào tạo nghề và đào tạo chuyên môn đúng với từng đối tượng người lao động.

Hình thức nhận thông tin tuyển dụng:
  1. Nhà đầu tư gửi thông tin vị trí cần tuyển dụng cho Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (cần cung cấp rõ các thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc...)
  2. Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước tiếp nhận và đăng tải trên Website chính thức của công ty và mạng xã hội.
  3. Liên hệ đăng tin tuyển dụng trong mạng lưới các công ty tuyển dụng nhân sự.
* Nhà đầu tư có nhu cầu vui lòng liên hệ:

 

Nguồn: P. Kinh doanh - Tiếp thị
Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước