Quy chế Bảo vệ môi trường trong khu CN Hiệp Phước

Ngày đăng: 08/01/2018 06:34:03
THÔNG BÁO

V/v: Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường đối với các đơn vị 
trong Khu công nghiệp Hiệp Phước – điều chỉnh lần 1
 
  •  Căn cứ Quy chế Bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong KCN HP đã được thông qua ngày   30/10/2007;
  • Căn cứ các quy định pháp lý về môi trường hiện hành và tình hình thực tế tại KCN HP.
“Quy chế Bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong KCN Hiệp Phước” đã được Hepza và các Doanh nghiệp trong KCN Hiệp Phước thông qua và áp dụng từ ngày 30/10/2007. Đến nay, nhiều quy định pháp luật về môi trường (các Nghị định, thông tư, Quy chuẩn Việt Nam) đã được bổ sung và ban hành mới, do đó nhiều nội dung trong Quy chế cũ không còn phù hợp. 
Nhằm cập nhật một số cơ sở pháp lý và điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới tại KCN Hiệp Phước, nay Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước ban hành Quy chế Quy chế Bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong KCN HP – điều chỉnh lần 1 (đính kèm).
Quy chế này được áp dụng từ ngày  01/12/2011 và thay thế cho Quy chế Bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong KCN HP thông qua ngày 30/10/2007. 

Trân trọng thông báo.
Tổng Giám Đốc 
 
Đã ký         

Đoàn Hồng Tâm 

Với tổng diện tích 1.686 hecta, Khu công nghiệp Hiệp Phước sở hữu vị trí chiến lược với hệ thống cảng biển quốc tế nội khu, dễ dàng kết nối đến đường cao tốc, sân bay quốc tế... Hơn 20 năm qua, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước luôn đi đầu trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Khu công nghiệp Hiệp Phước tin rằng, với nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất để tiếp tục phát triển, thích nghi và đổi mới không ngừng, cộng đồng Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa, kết nối cộng đồng, thắt chặt tinh thần hữu nghị, hợp tác và luôn trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển chung của Doanh nghiệp.