Sau hơn 20 năm hoạt động, hiện nay Khu công nghiệp Hiệp Phước đã thu hút được hơn 200 doanh Nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…). Để hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng đi vào hoạt động, ngoài những tiện ích dịch vụ đã công bố, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn đầu tư xây dựng vận hành; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự; tư vấn cho doanh nghiệp tham gia Chương trình cho vay kích cầu của Thành phố; giới thiệu ngân hàng cho vay đến 70% giá trị đầu tư… Khu công nghiệp Hiệp Phước là một trong những mô hình hoạt động mang nhiều hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ góp phần phát triển về phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
 

nhadautu
Tải danh sách nhà đầu tư
 

Khách hàng của chúng tôi

I
T
C
K
H
C
H
H
N
G