CƠ HỘI ĐÀO TẠO

Ở Hiệp Phước, yếu tố nhân sự đóng vai trò chính yếu trong sự phát triển của Doanh Nghiệp. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng tốt và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp tại Khu Công Nghiệp Hiệp Phước luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.
Cơ hội đào tạo tại Hiệp Phước
 
Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt về cả vật chất lẫn tinh thần; tạo điều kiện cho mọi thành viên Hiệp Phước phát huy mọi khả năng và thể hiện sự độc đáo của mình. Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước liên tục cải tiến và nâng cao môi trường làm việc qua các chương trình đào tạo cụ thể:   

1. Đào tạo hội nhập

  • CBNV mới vào Công ty được đào tạo hội nhập để nắm được thông tin tổng quát của Công ty: lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chính; các quy định, chính sách, nội quy lao động…
  • CBNV điều động sang bộ phận khác được đào tạo hội nhập để hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ phòng ban và kiến thức chuyên môn khi nhận nhiệm vụ mới.

2. Đào tạo nội bộ:

  • Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn cụ thể của từng phòng ban/đội/trạm được Quản lý cấp trung thực hiện đối với CBNV phụ trách nhằm phát triển toàn diện.
  • Đào tạo kèm cặp cũng là hình thức để nâng cao chuyên môn.

3. Đào tạo bên ngoài

  • CBNV tham gia các khóa học tại các tổ chức đào tạo có uy tín bên ngoài hoặc do giảng viên thuê bên ngoài về đào tạo tại Công ty, đào tạo những kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng mềm, an toàn lao động để gia tăng hiệu quả trong công việc.
  • CBNV phấn đấu không ngừng và luôn sẵn sàng đón đầu các cơ hội nghề nghiệp cao hơn.

Nguồn: P. Kinh doanh - Tiếp thị
Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước